مهد حساب

حسابداری- حسابرسی-کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری از قانون باید بداند-قسمت دوم

بازپرس کیست؟

بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

دادیار کیست؟

دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه ١-دادیار تحقیق    ٢-دادیار اظهارنظر  ٣-دادیار اجرای احکام  ۴-دادیار ناظر زندان  ۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

١- بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.

٢-بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود. 

  
نویسنده : سید ابراهیم مهدویان ; ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٥